Başlık
Başlık

Sinop Nükleere Karşı Platform Yürütmesinin Basın açıklaması

Sinop Nükleere Karşı Platform Yürütmesinin Basın açıklaması Değerli basın emekçileri; Saygı değer konuklar. Hoş geldiniz. Sinop Merkez Abalı Köyü İnce burun Yarımadası mevkiinde yapılması

24 Mart 2022 23 views 0

 

 

Sinop Nükleere Karşı Platform Yürütmesinin Basın açıklaması

 

Değerli basın emekçileri;
Saygı değer konuklar. Hoş geldiniz.

 

Sinop Merkez Abalı Köyü İnce burun Yarımadası mevkiinde yapılması planlanan Nükleer Güç Santrali için EUAŞ tarafından hazırlatılan ÇED raporuna Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “ÇED OLUMLU” kararı verilmesi üzerine 2 Ekim 2020 tarihinde 60 bireysel ve 14 kurumsal katılımcıyla Samsun İdare Mahkemesine iptal davası açılmıştır.


Bunun üzerine mahkemenin belirlediği sorulara yanıtlar bulmak amacıyla görevlendirdiği, alanlarında uzman 15 kişilik bilirkişi heyeti NGS’nin kurulacağı alanda keşif yaparak, ÇED olumlu raporunun 10 ana başlıkta 300 e yakın sebep ile iptal edilmesi gerektiği tespitinde bulunmuştur.

 

Samsun 3. İdare Mahkemesi tarafından, bilirkişi heyetinin mahkemeye sunduğu keşif raporu sonucunda, duruşmanın 28 Mart 2022 tarihinde yapılacağı tarafımıza (Sinop NKP’ye) tebliğ edilmiştir.
28 Martta görülecek davada ÇED raporu ile ilgili mahkemenin vereceği karar oldukça önem taşımaktadır ki. Bu İki açıdan önemldir;
1- ÇED raporunun mahkeme kararı ile iptal edilmesi, NGS’lerinin yapılmasına karşı mücadele yürüten Nükleer karşıtlarının argümanları daha güçlenecek, mücadelenin yükselerek toplumsallaşması olanağını yaratacaktır. Oldukça önemli bir hukuksal kazanım elde edilmiş olacaktır. Mahkemenin güçlü gerekçelere dayandırarak vereceği kararın ülke ve dünya genelinde emsal teşkil edecek bir karar olacağına inanıyoruz.

 

2- Bilirkişi heyetinin tespit ettiği bilimsel nitelikteki ÇED iptal sebeplerini mahkemenin dikkate almaması halinde mahkeme kararının bilimselliğe aykırı, taraflı bir karar olacağı görülmüş olacak, nükleere karşı mücadele yürütenler olarak bizlere daha önemli görev ve sorumluluk içinde davranmamızı göstererek yeni yol haritasının ortaya çıkartılmasının olanağını verecektir.

Bizler biliyor ve inanıyoruz ki ÇED iptal kararının çıkması çok önemli bir kazanım olacak fakat NGS’lerinin kurulmasından vaz geçilecek anlamına gelmeyecektir. Nükleere karşı yürütülen mücadelenin kazanılması, demokrasi mücadelesinin büyütülerek kazanılması ile doğrudan bağlantılı olduğunu düşünüyoruz.

Çernobil ve Fukuşima gibi faciaların insanlara ve canlı yaşama verdiği zararlar ortada duruyor, özellikle Çernobil Kazasının olumsuz etkileri Karadeniz bölgesinde yoğun olarak hala yaşanmaktadır. Birde son zamanlarda Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş ile de nükleer enerjinin insanlığın geleceği için nasıl büyük bir tehdit oluşturabileceği yeniden anlaşıldı. Nükleer gücü elinde bulunduran Rusya, Ukrayna’da bulunun dört nükleer santrali açık hedef haline getirdi. Çernobil nükleer santralinin bulunduğu bölgeyi işgal ederek, caydırıcı güç nükleer silahlarını kullanmaya hazır olduğunu duyurdu. Saldırının 9. gününde ise Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya’yı vurarak tüm dünyayı büyük bir felaketin eşiğine getirdi.

 

Tüm bu nedenlerden yola çıkarak, 28 Martta , Samsun 3. İdare mahkemesinde, saat 10.00 da görülecek ÇED iptal davasında öncelikle siz değerli basın çalışanlarını/kurumlarını ve Sinop halkını yanımızda görmek istiyor, birlikte Sinop’umuza, doğamıza, canlı yaşama ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kazanırsak birlikte, kaybedersek de birlikte kaybetmiş olacağız.
Sinop Nükleer Güç Santrali İstemiyor.

ÇED raporu da iptal edilsin, Nükleer Güç Santrallerinin yapımı da durdurulsun.

Nükleere İnat, Yaşasın Hayat. 24 Mart 2022

Sinop Nükleere Karşı Platform yürütmesi

BENZER KONULAR
YORUM YAZ


Başlık
Başlık
Başlık
Vefat Edenler