Başlık
Başlık

GÖLGE ADAM :CEHALET

BOYABAT GÖLGE ADAM: Cahil : Eğitim ve öğretim görmemiş kimse manasına geldiği gibi, belli bir konuda bilgisi olmayan kimse manalarında da kullanılmaktadır.

14 Nisan 2021 10 views 0

GÖLGE ADAM :CEHALET   Cahil : Eğitim ve öğretim görmemiş kimse manasına geldiği gibi, belli bir konuda bilgisi olmayan kimse manalarında da kullanılmaktadır. Cehaletse: Bilmezlik, bilgisizlik, deneyimsizlik ve toyluk anlamlarında da kullanılmaktadır.

 

Yüce Allah, Zümer suresinde “ Hiç  bilenlerle bilmeyenler, bir olur mu?” diye buyururken,  Necm Suresinde de “ O, asla kendi arzu ve hevesine göre konuşmaz” diye buyurduğu Peygamber efendimizse cahillikle ilgili ve çoğunluğu Buhari’de nakledilen sözleriyle:

 

“Ey Ali! Cehalet­ten daha çetin bir yoksulluk ve akıldan daha faydalı bir mal yoktur.

 

“İlmin azalması ve cehaletin ortaya çıkması kıyametin alametlerindendir!

 

“Kıyametten hemen önce cehalet indirilir ve ilim kaldırılır!’ buyurdu.

 

“ Şüphesiz Allah, ilmi insanlardan söküp almaz! Fakat âlimlerin ruhunu  kabzederek ilmi kaldırır. Nihayet hiçbir âlim kalmayınca halk, cahil insanları reis edinirler! Onlara birtakım sorular sorulur da (onlar da bilgisizce cevap vererek) hem kendileri sapıklığa düşerler hem de  insanları düşürürler!” demiştir.

 

Nisa Suresinde “Allah size, mutlaka emanetleri [işleri] ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle davranmanızı emreder.”

 

Peygamber Efendimiz ise Buhari’de yine bu konuyla ilgili olarak;

“(İş ehli olmayana [layık olmayana] tevdi edildiği [verildiği] zaman, kıyameti bekle.)(Emanet zayi edildiğinde kıyametin kopmasını bekleyin. “Ya Resulallah, emanetin zayi edilmesi nasıl olur?” denince, (Görev ehlinden başkasına verildiği zaman kıyameti bekleyin) derken,  dağların pamuk ipliği gibi atılacağı günden değil, o toplumun ya da o işi yaptıranın düşeceği durum ve yaşanacak akıbetten, sondan söz edilmektedir.

 

Ülkelerine ve insanlığa hizmet eden büyük devlet adamları, alim, düşünür, filozof ve kanaat önderlerinin;  cehaletin; bir toplumun en büyük düşmanı olduğu ve cehaletle mutlaka savaşılması gerektiğine dair veciz  sözleri olduğu gibi, ilmin ve bilginin önemini anlatan ve  insanlık tarihine not düşülen bir çok manidar söz de mevcuttur.

 

Cüzi iradelerin ipotek edildiği, akletme ve sorgulamanın kaldırıldığı, kula kulluk edildiğinin fark edilmediği, at izinin it izine karışıldığı dönemlerde oynanan oyunları ve oyun kurucuları tanımayamazsak, hem dünyamızı  mahveder ve hem de hesap günümüzü hesap verilemez hale getiririz.

 

Bir arkadaşımın, muhtemeldir ki; okurken rastlayıp bana attığı, cehalet mesajını

da; cehaletin başka farklı bir boyutunu anlatabilmek adına bu yazıya ilave olarak paylaşmakta fayda gördüm.

 

 

Eski Mısır devlet başkanı Enver Sedat’ı suikast sonucunda öldüren adama hakim sorar:

“Neden öldürdün?” Diye sorduğunda;

Katil: “Çünkü laikti”,

Hakim: “Laik ne demek?”

Katil: “Bilmiyorum!!”  der.

—-

Mısır’ın en iyi edebiyat adamlarından Necip Mahfuz’u öldürmeye çalışıp başarısız olan sanığa hakim sorar:

“Neden vurdun?”

Sanık: “Sokak çocuklarının hayalleri adlı kitabı yazdığı için”

Hakim: “Peki sokak çocuklarının hayallerini okudun mu?”

Sanık: “Hayır!!”  demiştir.

—-

Hakim, yazar Faraç Foda’yı öldüren üç teröriste sorar:

“Neden Faraç Foda’ya suikast düzenleyip öldürdünüz?

“Suçlular: “Çünkü kafir!!”

Hakim: “Onun kafir olduğunu nereden anladınız?

” Suçlular: “Onun kitabından”

Hakim: “Hangi kitabından anladınız onun kafir olduğunu?

” Suçlular: “Biz okuma yazma bilmiyoruz” derler.

—-

Maalesef ki;

 

“Her kötülüğün anası; her dönemde CEHALET olmuştur!”

 

 

Kaynak: GÖLGE ADAM

Editör: Haber Merkezi

BENZER KONULAR
YORUM YAZ


Başlık
Başlık
Başlık
Vefat Edenler